Hala Tuju Pendidikan

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Dasar

Hala Tuju Pendidikan

Perundangan Pendidikan
1957 - The Education Ordinance, 1957
1961 - Education Act, 1961
1963 - Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak - 1971)
1971 - Akta Universiti Dan Kolej Universiti
1974 - Akta Politeknik Ungku Omar
1980 - Akta Majlis Peperiksaan Malaysia

Laporan-Laporan Penting
1956 - Report Of The Education Committee, 1956 (Penyata Razak)
1960 - Report Of The Education Review Committee, 1960 (Penyata Rahman Talib)
1967 - Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi
1973 - Laporan Jawatankuasa Di Atas Kajian Pendapat Mengenai Pelajaran
Dan Masyarakat (Laporan Keciciran)
1979 - Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir)
1991 - Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Latihan

Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan
1957 - Mata Pelajaran Wajib Sekolah Rendah Dan Menengah
1970 - Bahasa Pengantar Darjah 1
1975 - Semua Sekolah Rendah Inggeris Selesai Ditukar Menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan
1976 - Bahasa Pengantar Tingkatan 1
1979 - Bahasa Pengantar Tingkatan VI Aliran Sastera
1980 - Bahasa Pengantar Jurusan Sastera Tahun 1 Di Universiti
1981 - Bahasa Pengantar Tingkatan VI Aliran Sains
1982 - Bahasa Pengantar Semua Peringkat Persekolahan
1983 - Bahasa Pengantar Semua Kursus Di Universiti

Peperiksaan Sekolah Rendah
1957 - MSSEE (Malayan Sec. Sch. Entrance Exam) Dimulakan
1963 - MSSEE Dimansuhkan
1967 - PDL (Penilaian Darjah 5) Dimulakan
1973 - UDT (Ujian Darjah 3) Dimulakan
1982 - UDT Dimansuhkan
1988 - PDL Dimansuhkan
1988 - UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) Dimulakan

Peperiksaan Sekolah Menengah
1957 - LCE (Lower Certificate Of Education) Dimulakan
1957 - OSC (Overseas Cambridge Sch Certificate) Dimulakan
1957 - FMC ( Federation Of Malaya Certificate) Dimulakan
1957 - QT ( Qualifying Test) Dimulakan
1960 - SRP (Sijil Rendah Pelajaran) Dimulakan
1961 - UK (Ujian Kelayakan) Dimulakan
1962 - SPPTM (Sijil Pel. Persekutuan Tanah Melayu) Dimulakan
1964 - SPPTM Dimansuhkan
1964 - FMC Dimansuhkan
1964 - MCE (Malaysian Certificate Of Education) Dimulakan
1964 - SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) Dimulakan
1967 - SRP/LCE Soalan Objektif Mula Digunakan
1968 - OSC Dimansuhkan Di Semenanjung Malaysia.
1969 - SPVM (Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia) Dimulakan
1976 - Peperiksaan Bahasa Melayu (Julai) Dimulakan
1976 - MCE Diambilalih Oleh Lembaga Peperiksaan
1982 - HSC (Higher School Certificate Cambridge) Dimansuhkan
1982 - STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) Diambilalih Oleh Majlis Peperiksaan Malaysia Dimulakan
1983 - LCE Ujian Lisan Bahasa Melayu Dimansuhkan
1983 - SRP Ujian Lisan Bahasa Inggeris Dimansuhkan
1987 - Sijil SPVM Ditukar Kepada SPM(V)
1987 - SPM Di Seluruh Malaysia Dimulakan
1991 - KHPP (Kemahiran Hidup Program Peralihan) SRP Dimulakan
1992 - Tahun Terakhir Bagi SRP
1993 - PMR (Penilaian Menengah Rendah) Dimulakan
1993 - SPM Berdasarkan KBSM (Kurikulum Baru Sek. Menengah) Dimulakan

Kurikulum
1956 - General Syllabuses And Timetable Committee Ditubuhkan
1964 - General Syllabuses And Review Committee Ditubuhkan
1965 - Pendidikan Komprehensif Dimulakan
1967 - Report Of The Committee On Curriculum Planning And Development
1973 - Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) Ditubuhkan
1982 - KBSR Dilaksanakan Di 302 Buah Sekolah Rendah Sebagai Percubaan
1983 - KBSR Dilaksanakan Di Semua Sekolah Rendah
1988 - Pelaksanaan KBSR Sepenuhnya Dicapai
1988 - Pelaksanaan KBSM Bermula Untuk Mata Pelajaran Bahasa
1989 - Pelaksanaan KBSM Bermula Untuk Mata Pelajaran Lain
1989 - Kemahiran Hidup Program Peralihan Dimulakan Di Tingkatan 1
1989 - Pelaksanaan PKBS Di Tahun 1 Hingga Tahun 6 Di Semua Sekolah Rendah
1989 - Mata Pelajaran Kemahiran Manipulatif Dilancarkan Di 100 Buah Sekolah Rendah
1991 - Mata Pelajaran Kemahiran Manipulatif Dilaksanakan Di 1000 Buah Sekolah Rendah
1991 - Kemahiran Hidup Bersepadu Dimulakan Di Tingkatan 1
1992 - Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif Dilaksanakan Di 3000 Buah Sekolah Rendah
1993 - Kemahiran Hidup Mula Dilaksanakan Di Tahun 4 Di Semua Sekolahrendah. Sekolah Yang
Telah Melaksanakan Kemahiran Manipulatifmeneruskannya Di Tahun 5 Dan 6 Sekolah Rendah

Peperiksaan Khas
1964 - Penubuhan Unit Pendidikan Khas
1978 - Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh
1981 - Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian Mengenai Pendidikan Khas
(Kementerian Kebajikan Masyarakat/ Kementerian Kesihatan,Kementerian Buruh
Dan Tenaga Rakyat Serta Kementerian Pendidikansebagai Pengerusi Dan Setiausaha)
1984 - Jawatankuasa Pendaftaran Dan Penempatan Kanak-kanak Cacat Antara Kementerian-Kementerian.
1984 - Penubuhan Jawatankuasa Penempatan Kanak-Kanak Negeri
1984 - Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional
Shah Alam Ditubuhkan
1985 - Penubuhan Unit Perintis Penerbitan Dan Percetakan Braille Kementerian Pelajaran Malaysia
1985 - Penubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara
1985 - Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh Kementerian Pendidikan
1987 - Penubuhan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam
1987 - Jawatankuasa Pelaksana Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran
1988 - Arahan Y.B.Menteri Pendidikan Mengkaji Memberi Bantuan Penuh Kepada Kanak-kanak
Dengan Perlakuan Autisme Ringan
1989 - Majlis Perundingan Pembangunan Masyarakat Negara
1991 - Lembaga Penasihat Kebangsaan Bagi Pendidikan Kanak-kanak Dengan Keperluan-keperluan
Pendidikan Khas
1993 - Jawatankuasa Mengkaji Dasar, Perancangan, Penyelarasan DanPelaksanaan Pendidikan
Bagi Kanak-kanak Dengan Keperluan-keperluanPendidikan Khas.
Sila hapus E-mail yang telah dibaca.
Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan tuan/puan tidak dapat menerima e-mail lagi.
Penafian: Kerajaan Malaysia dan Pejabat Pendidikan Daerah Baling Sik adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk dalam laman web ini tidak boleh dianggap sebagai agen ataupun syarikat yang disyorkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau Pejabat Pendidikan Daerah Baling Sik.
Hakcipta © 2011 Pejabat Pendidikan Daerah Baling Sik, 09100 Baling, Kedah Darul Aman, Malaysia.
Telefon: 604-4704344 Faks: 604-4703319